คณิตป.6

Advertisements
โพสท์ใน คณิตศาสตร์ประถมศึกษา | ใส่ความเห็น

การใช้โปรแกรม GSP

การใช้โปรแกรมGSP

โพสท์ใน การแปลงทางเรขาคณิตด้วยGSP, คณิตศาสตร์ม.2 | ใส่ความเห็น

ประกอบการแปลง 1

กิจกรรม1

โพสท์ใน การแปลงทางเรขาคณิตด้วยGSP, คณิตศาสตร์ม.2 | ใส่ความเห็น