การจัดการเรียนการสอน

ศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตร

จากการศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  รายวิชาคณิตศาสตร์  รหัส  ค  22101  คณิตศาสตร์  2  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ภาคเรียนที่  1  โดยมีรายละเอียดดังนี้

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s